Hizmet Sözleşmesi


Yukarıda isimleri yazılı şahıslar adına, aşağıda yazılı genel şartlar ve ön yüzde belirtilen şekilde Şehrivan Turizm ile aramızda belirtilen iş bu sözleşmenin akdedildiğini, bakiye tutarı belirlenen tarihlerde ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.


GENEL ŞARTLAR

 İş bu sözleşmede Şehrivan Turizm Seyahat Acentası ACENTA olarak, katılımcıla MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

TUR ŞARTNAMESİ

Rehberimiz programı tamamen gerçekleştirmek kaydı ile programın seyrinde değişiklik yapabilir. Turlarımız tur programı ve rehberlik hizmetleri 

Tur içerisinde kullanılmayan ulaşım, çevre gezileri vb. Haklar iade edilemez.

Rezervasyon esnasında koltuk sözü verilemez. Koltuk numaraları rezervasyon tarih sırasına göre belirlenir. Turu erken satın alan misafirler önde oturmaya hak kazanırlar.

Ekstra Turlar, kişi sayısına bağlı olarak hareket eder. Ekstra bir turun gerçekleşmemesi halinde misafirin tazminat hakkı doğmaz. Bu durumda SEHRİVAN Tur’un bir sorumluluğu yoktur. Ekstra Tur fiyatları değişebilir. Bu durumda misafirin turu satın aldığı tarih değil, turun hareket ettiği tarih dikkate alınır. Tura gidilen dönemdeki ekstra tur fiyatı geçerli olur. Misafir bunu kabul ederek turu satın almıştır.

Tur programında belirtilen saatler, normal hava ve yol koşullarına göre hesaplanmış olup, olası gecikmelerde, SEHRİVAN Tur’un sorumluluğu değildir, misafirin ise tazminat hakkı yoktur.

Turlar esnasında program yoğunluğundan dolayı bankamatik, döviz bürosu vs. Bulmak her zaman mümkün olmadığından, misafirlerimizin bu duruma karşı hazırlıklı olmasında fayda vardır.

Öğle yemeklerinde yöreye özgü ekonomik menüler oluşturulmuştur. Öğle yemeklerinde bölge yoğunluğuna bağlı olarak gruplara ayrılan masalar kullanılır.

Tur öncesi ya da tur esnasında hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan Turlardan SEHRİVAN Tur’un sorumluluğu yoktur.

Bu Turun hareketi için minimum katılımcı sayısı 16 olarak öngörülmüştür. Yeterli sayıda çoğunluk olmadığında turu 1 gün önceden haber vermek kaydı ile iptal hakkı SEHRİVAN Tur’da saklıdır.

Turun iptali durumunda SEHRİVAN Tur iptalini bizzat bildirmek zorundadır. Yasal süreç olduğundan tazminat hakkı yoktur.

Müze ve ören yeri girişi ücretleri fiyatlara dahil değildir.

Seyahat süresince kullandığımız araçlarımızdan ayrılırken eşyalarınızı eksiksiz olarak yanınıza aldığınızdan emin olun, kaybolan eşyalarınızdan SEHRİVAN Tur sorumlu değildir.

Tura kayıt yaptıran misafirlerimizin 30 gün kalaya kadar ücretsiz iptal hakkı vardır. Tur tarihine 30 günden az kalması durumunda %30 ceza, 20 gün ve daha az kalması durumunda %100 ceza uygulanır. Katılımcı iptal talebi ile birlikte sunulan Türkiye’den Devlet Hastanelerinden alınan raporu (Başhekim İmzalı) sunmak zorundadır.

Zorunlu Seyahat Sigortası Hakkında

Zorunlu seyahat sigortası; acentemiz tarafından tüm misafirlerimize ücretsiz olarak yapılan sigorta kapsamı detayları; acentenin iflası veya herhangi bir nedenle Paket Tur hizmetinin verilememesini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. (Özel Sağlık Sigortası Misafire Ait Özel Harcamadır)

Kişi Sayısına Göre Kullanılacak Araçlar

Otobüsler: (32 - 54 Kişi Sayılarında Kullanılır) Mercedes Travego/Tourismo, Neoplan Cityliner/Tourliner, Temsa Safir/Maraton, Man Fortuna

Midibusler: (20 - 31 Kişi Sayılarında Kullanılır) İsuzu Turkuaz , Otokar Mega

Minibusler: ( 19 ’a Kadar Kişi Sayılarında Kullanılır) Vw Volt, Mercedes Sprinter

Tüm misafirler, yukarıda belirtilen maddeleri kabul ederek Turun satışını gerçekleştirmiş sayılır.


ÖDEMELER

Kayıt anında tur bedelinin %45’i MÜŞTERİDEN Tahsil Edilir; Turun kalan bakiyesi ise tur başlangıcından en az 2 gün önce ödenmesi gerekir. Süresi içerisinde ödemelerin yapılmaması halinde acenta müşterinin rezervasyonunu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda tur bedelinin tümü cayma tazminatı olarak müşteriden tahsil edilir. her ödeme sadece o tur için geçerlidir. Başka bir tura aktarılma durumu yoktur. Alınan Ön Ödemenin İADESİ YOKTUR.


İPTAL VE DEVİR

Acenta gerekli gördüğü durumlarda müşteriye de bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından iki gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Acente Tarafından İptal Edilen Turun Ücreti Müşteriye kesintisiz iade edilir. Müşteri Tarafından Talep Edilen İptaller de ise Tur hareket tarihinden 04 gün önce yapılan iptallerde Tur ücretinin %45 i, 03 gün önce olan iptallerde Turun Tüm Ödemesi müşteriden tahsil edilir. Müşteri satın aldığı turu gezinin başlamasından 02 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Uçaklı turlarda tur tarihinin 20 gün öncesi ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret kabul edilemez. Müşteriden Tüm Ödemeler Tahsil Edilir.


GEZİLER

Acenta, zorunlu kaldığı durumlarda (yol ve hava şartları v.b.) daha önceden belirlenen tur programlarında tamamen veya kısmen değişiklik yapabilir. Ziyaret edilen yerlerde ulaşım firmalarının, otellerin, tesislerin v.b. yerlerin sorumluluğunda olan süreçlerde meydana gelebilecek aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.


DİĞER HÜKÜMLER

Katılımcının diğer katılımcılara ve turun düzenine vereceği olumsuz şartlarda kendisine herhangi bir ücret iadesi yapmaksızın tur ile ilişiği kesilir.


Müşterinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde müşteri(ler) turu terk etmiş, hizmeti alıp kullanmış addolunur.. Müşterinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.


Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan müşteri(ler)de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri müşteri(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan müşteri(ler)in acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentanın müşteriye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde acentanın sözleşmede imzası bulunan müşteri(ler) ye(e) ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan müşteri(ler) imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.


 Sözleşmenin müşteride kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında çelişki olursa acentada kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.


Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde TÜRSAB Tahkim Kurulu Yönetmelik Hükümleri geçerlidir.


ACENTE KAŞE ve İMZA KATILIMCI İSİM SOYİSİM ve İMZA